Viết rất ngắn 0308

Hôm nay đội mưa đi học lớp thầy Vũ thật đáng… (như mọi lần). Mưa gió không quản 2km vẫn đi học chăm chú lắng nghe vui cười, trên đường đi nghĩ ngợi chút ít là “quả thực lớp thầy Vũ là kiểu mỗi ngày đi học là một ngày vui”. Lý do cơ bản là thầy cho xem nhiều clip vui vãi ra, cười xả láng và rồi ngấm dần dần bài học luôn. Buổi học hôm nay còn về một chủ đề mình thích lâu nay là du lịch và thầy cho xem lại tập top gear bbc làm ở Việt Nam khá vui vẻ. Hu hu lớp thật sự vui và thầy còn cháy cả giáo án nữa vì invested in movie clips so much.

Đêm qua còn thức đọc mấy bài thầy viết về chuyến du lịch Triều Tiên của thầy, cười rụng rốn. Bắt đầu thói quen viết lại tiếng Anh dùng cụm từ đã học, từ viết rời rạc dần sẽ viết được dài hơn (nhưng chắc mình sẽ bị lộn tone kha khá). Mai học PVO có lẽ còn chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma.

P/s I always have a blast after every single class of Mr Vu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: