My helplessness

My family I was overwhelmed by a feeling of helplessness as I thought about my mother’s situation currently. She is having a struggle with her…

Vài người quanh tôi

Một đứa em sau vài tháng nghỉ việc, bỏ dở ước mơ du học đi làm một số dự án…

Cái thời đi học…

Nếu có một cuốn sách nào vừa đọc vừa khiến bạn phải nhớ lại quãng đời 16 năm đi học,…

Chuyện chụp ảnh

Cầm trên tay chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đầu tiên vào mùa hè khoảng năm 2012, đó là pentax k7…

Mẹ

Ngày đầu tiên của năm tôi dàn dụa nước mắt nằm trên tàu từ quê ra Hà Nội và nghĩ…